SOTSIAALMEEDIA HALDUS

Sotsiaalmeediast on saamas üks olulisemaid suhtlus- ja müügikanaleid, mis peegeldab ettevõtte taset, professionaalsust ja kvaliteeti. Tihtipeale vaatavad kliendid lisaks kodulehele üle ka ettevõtte sotsiaalmeedia kontod, saades niiviisi firmast oluliselt parema, sügavama ja laiahaardelisema ülevaate. Sotsiaalmeedia kontodest on saanud firma virtuaalne visiitkaart ja selle vastu võidelda enam ei saa. 

Originaalne sisu on loov ja oskuslikult kirja pandud, tuues kasu nii maines kui müüginumbrites. Sest kuigi paljud kliendid jõuavad kodulehelt sotsiaalmeedia kontodele, toimub see enamjaolt siiski vastupidiselt. 

Hea sisu, osava sõnumi ja oskusliku turundusega jõuab ettevõte uute klientideni just läbi Facebooki, Instagrami või näiteks Youtube kanali. Näeme sageli, et kodulehele paljud kliendid ei jõuagi, isegi suhtlemine ja teenuse/toote tellimine käib läbi sotsiaalmeedia. See aga eeldab ettevõtetelt korralikku panustamist, sest kui varasemalt võis sotsiaalmeedia haldamisega tegeleda näiteks sekretär muude tööülesannete kõrvalt, siis nüüd konkurents sellist asja enam ei luba. Vaja on professionaalsust, tõelist sõnaosavust, läbimõeldud strateegiaid ja teadlikku lähenemist. 

Põhjuseid, miks sotsiaalmeedia kanalid peavad olema professionaalsed: 

  • need on ettevõtte virtuaalne visiitkaart 
  • paljud kliendid vaatavad lisaks kodulehele ka sotsiaalmeedia kontod üle 
  • paljud kliendid ei tellivadki läbi sotsiaalmeedia kanalite, kodulehele ei jõutagi 
  • sotsiaalmeedia kontode sisu, kvaliteet ja aktiivsus on kliendi jaoks võrdeline ettevõtte tasemega. 

Haldame Sinu ettevõtte Facebooki, Instagrami, Youtube ja Google+ uudisvooge, loome sisu ja otsime juurde kõnekaid fotosid. 

Sotsiaalmeedia halduse teenusesse kuulub tekstilise sisu loomine, sellele vastava pildi otsimine või tegemine ning tervikpildi loomine. Selleks, et sisu peegeldaks ettevõttes toimuvat, oleks nn “seestpoolt” tulev ning et tekiks tunne, justkui sünnib postitus firma seest, on meil klientidega tihe suhtlus ja igakuised koosolekud. 

Õige sotsiaalmeedia sisu on: