ANALÜÜTIKA JA MONITOORING 

Numbrid on põnevad! Numbrid annavad nii palju informatsiooni, tuleb vaid osata neid õigesti analüüsida, neist järeldusi teha ja neile nn käitumine taha panna. Google Analytics on kättesaadav kõikidele ehk numbrid ei ole eduka turunduse võtmesõna. Oluline koht on analüüsil ja numbrite taha nägemisel, sest just erinevad numbrid näitavad inimeste käitumisharjumusi, reageeringuid ja tulemusi. 

Mõõdame ja analüüsime igapäevaselt oma klientide turunduskanaleid ja kodulehti, teeme reaalajas muudatusi ning raporteerime põhjalikult, andes toimuvast kliendile lihtsalt ja ülevaatlikult teada. 

  • Turunduskanalite mõõtmine
  • Numbrite analüüsimine
  • Põhjalik raporteerimine

Kust tulevad kliendid ja mismoodi nad käituvad? 

Numbrid annavad meile aimu, kust tulevad inimesed kodulehele, millised reklaamid töötavad, millised kanalid on tulemuslikumad ja mismoodi erineb inimeste ostukäitumine mitmetest faktoritest mõjutatult. Ühelt poolt vaatame, kuidas inimesed käituvad kodulehel, kuid esmalt mõõdame ja analüüsime reklaamide toimivust.  

Paneme kokku erinevad statistikad (otsireklaamid, Facebooki reklaamid jne), leiame seosed ja käitumiste võimalikud põhjused ning reageerime reaalajas, et suurendada kliendi seatud eesmärki, olgu selleks siis päringute arv, müüginumbrid või midagi muud. 

Tervikanalüüs annab hea ülevaate toimunust 

Kokkuvõttes tekib meie tööst tervikanalüüs ehk aruanne, mis võib olla nii kampaania- kui ka projektipõhine. Aruandes on inimkeeli lahti seletatud toimunud tegevused, käitumismudelid ja tulemused – mis kampaaniad töötasid, mis mitte ja millised on edasised ettepanekud. Aruandeid saame esitada täpselt sellises intervallis nagu klient soovib – kord nädalas, kuus või kvartalis. 

Teenuse kvaliteedi määrab kogemus! 

Analüütika ja monitooring on teenused, mida pakuvad paljud ettevõtted. Numbrid on justkui kättesaadavad kõigile, aga kogemustepagas näitab ära selle, millise tasemega osatakse numbritele juttu taha panna ehk numbritest kaugemale näha.