Rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsiooni sertifikaat

TÜV Süd Management Service GmbH on ADDINOL Lube Oil GmbH juhtimissüsteemile väljastanud DIN EN ISO 9001:2015 ja 14001:2015 standarditele vastava kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissertifikaadi.

ADDINOL Lube Oil GmbH juhtimissüsteem hõlmab kõiki valdkondi: sisseostu, tootearendust, tootmist, turustamist ja administratsiooni. See tagab ettevõtlusprotsesside organiseerimis- ja kvaliteedialaste firmasiseste ettekirjutuste järgmise ning seaduste, riiklike ja rahvusvaheliste normide täitmise. Meie juhtimissüsteemi mõjutavad tehnika areng ning meie koostööpartnerite ja klientide soovid. Juhtimissüsteemi abil tagame stabiilse kvaliteedi, keskkonnasäästliku tootmise ja oma toodete pideva edasiarendamise ning suudame kiiresti ja paindlikult reageerida turunõudlusele.

Sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteem ühendab endas ökonoomsed, ökoloogilised ja sotsiaalsed eesmärgid. ADDINOL Lube Oil GmbH keskkonnajuhtimissüsteemi peamiseks ülesandeks on parandada ettevõtte panust keskkonna säästmisesse:

  • innovaatiliste keskkonnasõbralike toodete arendamisega,
  • toorainete ja loodusvarade säästliku kasutamisega,
  • energia (vee, kuuma vee, elektrienergia, auru) tarbimise vähendamisega,
  • keskkonnateadliku tootehalduse ja jäätmemajandusega ning
  • saasteainete emissiooni ärahoidmisega.

Meie kehtivat juhtimissüsteemi sertifikaati saab vaadata siit.