Määrdeained alates aastast 1936 – ADDINOL Lube Oil GmbH

ADDINOL on arendanud ja tootnud kõrge jõudlusega määrdeaineid Saksamaal juba üle 80 aasta. Lugege lähemalt meie ajaloo kohta.

2016

addinol-ajalugu-2016

Suured muudatused ettevõtte 80. juubeli eel

Täpselt ettevõtte 80. juubeliks pannakse nurgakivi Leunas asuva peakontori uuele juurdeehitusele. Lisaks moodsa sisustusega uutele bürooruumidele luuakse juurde ka nõupidamisruume ja omaette korrus konverentside jaoks, et ADDINOLi rakendustehnikaosakonna spetsialistid saaksid rahuldada üha kasvavat nõudlust koolituste järele.

Tootmise poole peal tehtavate muudatuste käigus paigaldatakse täiendav täisautomaatne väiketaara pakendamisliin ja luuakse võimalused erimäärdeainete tootmismahu suurendamiseks.

Ka ADDINOLi kaubamärgi väikepakendid esitlevad end ettevõtte 80. juubeli puhul uues kuues. 1-, 4- ja 5-liitriseid kanistreid ning nende etikette ilmestab värske disain tuttavates värvitoonides.

2014

Edu lainel – ülemaailmselt!

Ülemaailmsesse edasimüüjate võrgustikku lisandub pidevalt uusi kogenud määrdeainespetsialiste. Indias asutatakse ADDINOL Lube Oil India Pvt. Ltd. Teistes riikides vaatab ADDINOL tagasi juba pikale ja edukale ajaloole. ADDINOLi esindus Venemaal tähistab 10. juubelit.

ADDINOLi kaubamärki esindab maailmas üle 90 edasimüüja.

2011

ADDINOL tähistab sünnipäeva!

75 aastat tagasi asutati 26. oktoobril 1936 Leuna keemiatööstuspargi lähedal toonane Lützkendorfi mineraalõlitehas.

 

2005 –

2009

ADDINOL laieneb

Tänu kasvavale nõudlusele Made in Germany kvaliteetmäärdeainete järele suurendatakse nii tootmis- kui logistikapinda. 2007. aastal avatakse pidulikult uus tootmiskompleks ja logistikakeskus. 2009. aastal lisanduvad täiendavad tsisternilaod valmistoodangu säilitamiseks ja uued tootmisliinid.

2002

Ülemaailmastumine

Leuna kõrge jõudlusega määrdeainete kvaliteet saavutab menu: ADDINOL on edasimüüjatega esindatud pea kõikidel maailmajagudel.

1999

ADDINOL kolib Leunasse

Leuna keemiatööstuspargis, ainult mõned kilomeetrid eemal senisest asukohast, Krumpast, pannakse nurgakivi ettevõtte uuele esindushoonele. Aasta hiljem kolitakse sisse.

1998

ADDINOL LUBE OIL GmbH kantakse äriregistrisse.

1989 –

1990

ADDINOList saab ettevõtte nimi

Juba 1989. aastal, kui Saksamaa taasühineb, toodab Lützkendorfi mineraalõlitehas 800 000 t naftatooteid, millest 304 000 t moodustavad määrdeained.

1991. aastal asutatakse ADDINOL Mineralöl GmbH Lützkendorf. Seega saab ettevõtte nimeks endise mineraalõlitehase üks enim müüdumaid mootoriõlisid. ADDINOL – Additive in Oil – oli SDV üks tuntumaid kaubamärke.

 

1974 –

1976

Uued tegevussuunad

1974. aastal tehakse ettevalmistusi manuste tootmiseks. 1976. aastal alguse saanud hüdrokrakkbaasõlide arendamisest ja tootmisest kujuneb välja täiendav tulevikule orienteeritud tegevussuund.

1967

Tootmine vastavalt kliendi soovile

Uus Inline-Blending seade võimaldab tooteid omavahel segada klientide vajadustest lähtuvalt. Tootmismaht suureneb 200 000 t võrra aastas.

1965

Uus tehnika teadustöö tarbeks

Tööle rakendatakse lisanduvad tehnilised katseseadmed ja kaasaegne mootorite katsestend.

1960

Teaduslik-tehnilise uurimiskeskuse ülesehitamine

Sel aastal hakatakse rajama u 350 töötajaga teaduslik-tehnilist uurimiskeskust, millest kujuneb välja  tolle aja üks juhtivaid mineraalõlidega tegelevaid teadusasutusi terves Euroopas.

Uurimiskeskuse töö seisneb peamiselt määrdeainete kontrollimiseks vajalike riiklike ja rahvusvaheliste meetodite uurimises, rakendamises ja väljatöötamises ning kvaliteedi tagamiseks vajalike instrumentaalsete analüüside teostamises.

1951 –

1956

Tootmismahtude suurendamine

Mineraalõlitehas keskendub üksnes määrdeainete arendamisele ja tootmisele ning katab 1955. aastal 65 600 tonniga valdava osa SDV aastasest määrdeainenõudlusest (150 000 t). 1956. aastal ulatub töötajate arv 3600-ni. Uue määrdeõlitehase tootmisjõudlus on u 250 000 t aastas.

Tootevalikus on nüüd märkimisväärne arv erinevaid tooteid ja tootegruppe: mootoriõlid, kompressoriõlid, destillaadid ja rafinaadid, turbiiniõlid, trafoõlid, kaabliõlid, teljeõlid, silindriõlid, kütteõlid ja kuumvaltspingi õlid.

1949

SDV juhtiv määrdeainetootja

Pärast Saksa Demokraatliku Vabariigi loomist saab Lützkendorfi mineraalõlitehasest riiklik käitis ja juhtiv määrdeainetootja SDV-s. Trabantidele vajalikud kahetaktilised õlid moodustavad vaid murdosa tehase toodangust. Tehas valmistab juba toona rahvusvahelistele spetsifikatsioonidele vastavaid mootori- ja transmissiooniõlisid lääne autodele.

1945 –

1948

Rasked ajad ja tehase taastamine (H2)

80% mineraalõlitehasest on pommirünnakute tagajärjel hävinud. Sõjapurustustest hoolimata jätkatakse juba 1945. aasta suvel Nõukogude võimu käsul tootmist. Peagi jõuavad müüki esimesed määrdeained.

1939 –

1943

Tootmisrekordid ja oma labor

1939. aastal seatakse sisse kaasaegne labor uurimis- ja arendustöödeks. 1943. aastal töödeldakse ümber 111 700 t tooraineid. Määrdeõlide käive kasvab rekordilise 6 miljoni riigimargani.

1936

Asutamise aasta 

Krumpas, meie praeguse asukoha ehk Leuna keemiatööstuspargi vahetus läheduses, alustatakse toonase Lützkendorfi mineraalõlitehase ehitust.

Tehase plaanitud tootmismahtudeks on 75 000 t kütuseid ja 50 000 t määrdeaineid aastas. Tootmiseks vajalikke tooraineid saadakse valdavalt Fischer-Tropschi sünteesi teel pruunsöest.